Pædagogisk IT

DET DIGITALE KOMPETENCEHJULET ONLINE TESTVÆRKTØJ. 

Kompetencehjulet kortlægger den enkelte elevs digitale kompetenceprofil, så I kan få overblik over, hvilke områder netop din klasse har brug for at arbejde med. PLC på UCV har i samarbejde med 4 andre skoler været med til at udvikle det digitale kompetencehjul samt Gyldendal været med til at udvikle det digitale kompetencehjul.

Digitalisering og dannelse: Her finder du en lang række brugbare materialer, som er relevante at bringe i spil i forskellige fagsammenhænge, når digitalisering og dannelse er i fokus.

Workshops om 21st skills

Google tips

Interventioner og demonstrationsskoleprojektet