Dansk

På UCV arbejder vi tæt sammen i dansk. Vi har fokus på, at eleverne opnår gode danskfaglige kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi forholder os til temaer, der optager de unge, men samtidig også temaer, der får de unge til at undre sig, til at se på sig selv med andre øjne og ikke mindst omverdenen.

Vi har ingen fagbøger i brug i undervisningen, men tager udgangspunkt i fagportalen:  Gyldendal og bruger indidansk.dk  eller klik på billedet!