Matematik

I matematik arbejder vi på UCV meget med at tilgodese elevernes forskellige forudsætninger, samtidig med at vi klæder dem på til deres kommende ungdomsuddannelser. Vi arbejder ud fra følgende forenklede fælles mål:

Skærmbillede 2016-01-28 kl. 11.16.12

Vi benytter os af forskellige digitale værktøjer i undervisningen som eksempelvis  Geogebra og   Matematikfessor.dk. Vi fokuserer i matematikundervisningen i 10.klasse i særlig grad på de udfordringer, som opstår, når eleverne anvender matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Vores timer foregår dels gennem den obligatoriske matematikundervisning på skolens stamhold med gennemsnitlig 4 ugentlige timer dels via holddannelse på tværs af hold, hvor der samles op på emner, gives supplerende undervisning for elever med specifikke problemer samt gives ekstra opgaver, for de elever der søger større udfordringer, dels ved at lade matematikken indgå som et naturligt led i projektarbejdet, hvor dette er muligt, endelig ved en fagdag i matematik, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i et eller flere matematiske områder. Fagdagen foregår på tværs af storgrupper og undervisningshold.