Engelsk

På UCV arbejder vi tæt sammen på tværs af storgrupper i engelsk. Vi udvikler og vidensdeler vore egne forløb, som bruges i flere klasser samtidig. Forløbene er udarbejdet ud fra forenklede fælles mål for engelsk i 10. klasse

Skærmbillede 2016-01-28 kl. 09.49.08

Vi har fokus på at eleverne opnår gode engelskfaglige kompetencer, men også på at klæde dem på til, at kunne anvende engelsk i en verden, hvor engelsk-kompetencer kan være afgørende. Vi forholder os til temaer, som både er vigtige og nødvendige i kraft af de unges eksamener og videre uddannelse, men som også er samfundshistorisk relevante.

Vi har ingen fagbøger i brug i undervisningen, men har oprettet en fælles engelskblog, som bruges til fælles inspiration og forløb. Derudover har mange af engelskunderviserne og oprettet individuelle blogs, som er målrettet mod lige præcis deres engelskelever. Vi arbejder med skoleblogs og Googlebaseret, hvorfor Google Drev er et primært afleveringsværktøj.