Fokusfag

Fokusfaget – ”Det gode ungdomsliv” består af tre forskellige områder, der tilsammen repræsenter væsentlige elementer i et godt ungdomsliv:

Personligt lederskab – der handler om, at de unge bliver mere selvopmærksomme og bevidste om at bruge egne ressourcer, samtidig med at de bliver mere bevidste om, hvordan de fungerer i samspil med andre og øver sig på at blive bedre. Gennem det indre fokus på egne ressourcer skaber vi mening og motivation for at lære, og det gør os i stand til at koncentrere os om det vigtige, ignorere distraktioner og klare forstyrrende følelser. Det er en evne der hjælper os til at komme hjem til os selv – i stedet for at være ude af os selv. Det relationelle fokus tuner ind på andre mennesker. Vi retter vores opmærksomhed mod mennesker omkring os og bruger vores evne for empati til at sætte os i deres sted – et afsæt for omsorg og medfølelse. Vi relaterer os til og lærer af andres perspektiver. Når vi styrker vores relationelle fokus øges vores evne til at samarbejde – en nøgle til effektive og forbundne relationer

Sundhed – her kan man bruge nogle af elementerne fra Krop & Bevægelse, da vi fortsat vil råde over de Idræts- og halfaciliteter, som vi plejer. Desuden skal det være et rum for mere alment sundhedsrettede aktiviteter, som f.eks.: sund livsstil, sund kost, søvn, oplevelse af meningsfuldhed gennem deltagelse og aktivitet, brug & misbrug, motion, sociale netværk og dialogpartnere.

Formål for Krop & bevægelse

  • At du får et bevidst forhold til og en oplevelse af, at kroppen rummer en lang række positive muligheder for at få en bedre livskvalitet
  • At du oplever at den letteste og hurtigste vej til en forbedret livskvalitet for de fleste er i højere grad at bruge kroppen – komme i bevægelse frem for at være passiv
  • At du øger dit energiniveau i skolehverdagen og dermed får øget læringsmuligheder
  • At du gennem bevægelse og deltagelse øger dine personlige og sociale kompetencer

 

Samfundsfag/medborgerskab – her kan nogle af de dele, der har været brugt i samfundsfag indgå. Når det kobles sammen med medborgerskab, så lægger det op til, at der arbejdes med, at de unge forstår deres omverden som noget de selv er en aktiv og medskabende del af. Et fokus der støtter en forståelse af den større verden og hvordan systemer interagerer og er gensidigt afhængige – uanset om det er i en familie, en organisation eller hele verden. Gennem dette fokus begribes den komplekse verden og interaktionens betydning for udvikling, læring og læreprocesser.

ungdomsliv.dk-logo-stor