Informationssøgning

Hvad er en flygtning?

  • Et undervisningsforløb i informationssøgning og kildekritik

I dette forløb skal I arbejde med informationssøgning og kildekritik ud fra emnet flygtninge. I princippet kunne det være hvilket som helst emne, der blev udvalgt. Dette emne er udvalgt, fordi det er aktuelt for samfundet netop nu.
Inden opgaven går i gang skal der dannes 10 grupper i klassen a 2-3 elever.

Opgave: “Hvad er en flygtning?”

Fordel følgende emneområder i grupperne. Hvert emne skal behandles i to grupper. (2-3 personer pr gruppe, to grupper pr. emne)

  • Hvad er en flygtning?
  • Hvor mange flygtninge kom til Danmark i 2014?
  • Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer?
  • Hvorfor tager Danmark imod flygtninge?
  • Kan børn være flygtninge – uden voksne?

1. Brug søgemaskinen Google til at finde svar på jeres spørgsmål.
www.google.dk

2. Kig på de links, I får frem. Vælg mindst to hjemmesider.

3. Find ud af, hvem der er afsender på de to sider, I vælger. Som regel kan I finde et
faneblad eller en overskrift, hvor der står ”Om …” eller ”Hvem er vi”.

4. Find ud af, hvor gamle informationerne på hjemmesiden er.

5. Overvej, om informationerne på hjemmesiden er aktuelle, eller om de er for gamle.

6. Find de relevante svar på siderne.

7. Tag et screenshot af de to hjemmesider.

8. Gå videre til Kildekritik og læs teksten på siden Kildekritik

Kildehenvisninger for citater fra internettet

Billede

Der er helt klare og tydelige regler for, hvordan man viser i en tekst, at man har indsat et citat fra internettet og hvordan man opstiller henvisningerne i sin litteraturliste. Herunder kan man se et eksempel på, hvordan et citat fra Roskilde Festival i 2012 er blevet brugt i teksten, hvor man indsætter kildehenvisningen i en parantes (Roskilde Festival, 2012). I litteraturlisten er det vigtigt at man får opstillet sine kildehenvisninger, så de passer med dem, der står efter citaterne.
I litteraturlisten skal der angives navnet på kilden først “Roskilde Festival”, og derefter årstallet i en parentes (2012). Derefter skal der skrives hvor og hvornår man har fundet citatet, i det her tilfælde på Wikipedia siden:http://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Festival d. 27. oktober 2012.

Billede

 
Efter teksten er læst, skal I fortsætte med informationssøgnings opgaven “Hvad er en flygtning?”
9. Drøft i gruppen, om de to hjemmesider er troværdige. Find argumenter for og imod.
Sammenlign svar! (to grupper sammen)
10. Gå sammen med den anden gruppe, der har arbejdet med samme emne.
11. Sammenlign svar.
12. Se på hinandens screenshots, og drøft afsenderforhold og troværdighed i forhold til de valgte hjemmesider.
13. Fortæl hinanden, hvorfor I valgte de to hjemmesider, som I valgte.
Fremlæg i grupper for klassen om kildekritik:
14. Præsenter forskelle i jeres søgninger og forskellige svar.
15. Fortæl, hvad I fandt ud af om afsenderen- og hjemmesidens formål.
Opsamling fælles på klassen til sidst:
16. Drøft, hvordan man er kildekritisk på nettet.
17. Lav i fællesskab en liste med det, man skal tænke over for at være kildekritisk på nettet.
18. Find i fællesskab tre gode grunde til at være kildekritisk.
19. Gennemgå på klassen, hvordan man laver en litteraturhenvisning på klassen, med et eksempel på “tavlen”