Interventioner og demonstrationsskoleprojektet

Interventionen i dansk 2016/2017: Det 21. århundredes læringsfærdigheder

I forbindelse med, at vi på skolen har valgt at arbejde med 21skills/det 21. århundredes læringsfærdigheder, blev det besluttet, at interventionen i år skulle indeholde elementer af en af de seks kompetenceudviklingsområder:

 • It og læring
 • Kompetent kommunikation
 • Kollaboration
 • Selvevaluering
 • Problemløsning og innovation
 • Videnskonstruktion

Eksemplerne på noget af det arbejde, som vi har lavet, og de forløb som er blever brugt kan ses herunder:

Branding af lokal virksomhed

Lyrikforløb

Levende reklame


10. klasse UngdomsCenter Vejle har 2013-2015 været digital demonstrationsskole i forbindelse med undervisningsministeriets demonstrationsskoleprojekt. På skolen var vi sammen med fire andre skoler knyttet til projektet “Elevernes egenproduktion og elevinddragelse” under ledelse af Aalborg Universitetscenter, København.

Hovedformålet med projektet var at undersøge:

 • Hvordan elevernes digitale egenproduktion faciliterer deres læreprocesser og kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater.
 • Hvordan it-didaktiske rammer har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation, når eleverne som didaktiske designere inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningens form, rammer og indhold. 
 • Hvordan it kan frigøre tid til mere undervisning.

Projektet var rammesat som et aktionsforskningsprojekt med 6 årlige interventioner.
Interventionerne var ikke ”særlige forløb”, men blev designet til at kunne indgå ”naturligt” i skolehverdagen. It-didaktisk blev de designet som faglige elevproduktionsforløb, hvor eleverne lærte i en kontekst, hvor de agerede som didaktiske designere på de tre didaktiske niveauer (praksis, planlægning, refleksion/teori) samt:

 • udfoldede uformelle læringstilgange og legeformer
 • arbejdede med autentiske og æstetiske dimensioner
 • fik mulighed for at bryde det fysiske rums afgrænsning

Produkterne blev  evalueret gennem afprøvning i praksis af andre elever. Alle interventioner blev afsluttet med elevinddragende evaluering. Didaktisk blev disse udført som dialogiske og fremadrettede videndelingsprocesser. For at kunne måle på effekt i den enkelte intervention på tværs i tid såvel som rum, opstillede lærerne til hver intervention  læringsmål, og der blev indgået elevkontrakter om læringsmålene. Disse blev efterfølgende formativt evalueret.

I forlængelse af demonstrationskoleprojektet har vi på skolen besluttet at forsætte med at udvikle skolens digitale læringsmiljø med 4 årlige interventioner som fælles udviklingsforløb, hvor hele lærergruppen er involveret.    

 

geogebra3 Skærmbillede 2016-02-02 kl. 08.03.05

Se mere på det oprettede Google site omkring vores interventioner HER