Information

Læsevejleder
Tina Sandgren
Fagligt læse- / skrivesvage elever
26 19 17 96

Læsevejleder
Mette S. G. Kjeldsen
Ordblinde elever
26 20 45 55