Model for handlingstiltag

af jun 23, 2016

For at opkvalificere vores vejledningsfunktion samt målsætningen om at bringe nytteværdien i spil, skal de aktioner/handlingstiltag, der sættes i spil dokumenteres med både en beskrivelse af handlinger, mål samt opfølgning.

● Identificering og formulering af problemstillingen

● Aktioner handlingstiltag

● Hvad skal der observeres på? Hvilke tegn ønskes opnået?

● Didaktisk samtale med en PLCvejleder,før der vejledes i forhold til lærerne > møder bliver til udviklingsmøder

● Bearbejdning og opfølgning efterfølgende