Norden i skolen

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplatform, som giver lærere og elever i alle nordiske landene unikke muligheder for at arbejde med fagområdene ’Sprog og kultur’, ’Historie og samfund’ og ’Klima og natur’ i et nordisk perspektiv. Undervisningsplatform retter sig mod grundskolen og gymnasiale uddannelser, og vandt i 2011 de nordiske samarbejdsministres pris for at have udviklet et koncept, som styrker forståelsen af nabosprogene dansk, norsk og svensk for børn og unge i hele Norden. Projektet er non-profit og støttes bl.a. af Nordisk Sprogkoordination og Nordisk Ministerråd.

Alle fagområder på portalen består af et stort udvalg af spændende undervisningsmateriale (litterære tekster, kortfilm, musik mm.) med tilhørende arbejdsopgaver, som støtter faglige mål i samtlige nordiske læreplaner. Se oversigten over undervisningsmateriale HER og læs mere om fagområderne ’Sprog og kultur’, ’Historie og samfund’ og ’Klima og natur’ nedenfor. Her kan du også læse om mulighederne for at finde og etablere samarbejde med en venskabsklasse fra et andet nordisk land.

Ind i dansk

Analysehjulet
Analysehjulet er en hjælp til at analysere tekster m.m. i dansk i udskolingen. Analysemodeller er ofte meget forskellige og svære at finde rundt i. Analysehjulet var derfor en ide til et system, hvor arbejdet med forskellige genrer kunne følge de samme overskrifter. Dette har vist sig at skabe overskuelighed og mere tryghed i arbejdet med de mange genrer.
Skrivehjulet
Skrivehjulet er en hjælp til at skrive i de forskellige genrer. Skrivehjulet er ikke en fremgangsmåde eller en metode. Den er lavet som en slags huskeseddel, hvor eleverne kan finde viden og hjælp til det skriftlige arbejde. Under overskriften “Hvordan skriver jeg?” er det derfor vigtigt at forholde sig til egne ideer til opbygning og indhold.

Verdenstimen

Verdenstimen og den globale kampagne World’s Largest Lesson har en plan: Alle mennesker skal kende de 17 Verdensmål.

Verdenstimen.dk samler det bedste undervisnings­materiale om verden og Verdensmålene, og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv.
Sitet er udviklet af Verdens Bedste Nyheder og undervisningsmaterialet er leveret af en række partnere.

Dansklærerforeningens undervisningsforløb

Her kan du finde færdige undervisningsforløb til din undervisning.
Forløbene er bygget op med baggrund til læreren, mål, danskfaglige mål og aktiviteter, evaluering og differentiering.

Undervisningsforløbene er inddelt efter klassetrin og emne.

Ved print eller downloads skal der dog indberettes til Copydan Tekst & Node. En kopiaftale med Tekst & Node giver adgang til at kopiere fra alverdens udgivne materiale inden for visse rammer.

Discovery education

Her kan du finde ressourcer – primært til engelskundervisningen. Der er eksempelvis mulighed for at se virtuelle ture rundt omkring i verden, man kan lave sine egne små spil til eleverne, der er inspirationsmateriale til undervisning i en masse forskellige emner osv. Siden er en smule uoverskuelig, og bærer præg af samarbejdet med forskellige store amerikanske firmaer, men det er værd at lede lidt efter de ting den har at byde på.

Et direkte link til siden kan findes HER

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Find gratis materialer på siden.

 

Demokrati under udvikling. Find materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab.