Den digitale skole Vejle kommune

Kendte og helt nye teknologier bliver fortsat en endnu større del af vores fælles hverdag. Den digitale skole 2016-20 søger at understøtte elevernes læring og dannelse og arbejder hen imod, at elever skal blive så dygtige de kan i et samfund med stadig mere it. I den forbindelse skal anvendelsen af it give pædagogisk merværdi, hvor det skal være muligt at lære på anderledes og smartere måder.

Med denne side kobles Uddannelse & Lærings øvrige indsatsområder med digitalisering. Visionen er, at den digitale skole bliver en integreret del af elevernes hverdag. Den skal åbne sig mod nye og virtuelle læringsrum og partnerskaber.

Læs her mere om visionerne for Den Digitale Skole 2016-20.