Vurdering for læring

Ungdomscenter Vejle har i skoleåret 2017/18 været i gang med et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Kompetencehuset Heckmann. Vi har arbejdet med læringsmål, formativ evaluering og feedback. I begyndelsen af marts 2018 har hele lærergruppen været på studietur til Drammen i Norge for at hente inspiration til arbejdet med Vurdering for læring også kaldet VFL. Alle skoler i Norge har i flere år arbejdet med VFL og har gode erfaringer med at implementere VFL.

Grundlæggende er VFL baseret på fire grundlæggende principper:

Eleverne skal:

  1. forstå, hvad der skal lære, og hvad der forventes af dem
  2. have tilbagemeldinger, der fortæller dem om kvaliteten af deres arbejde
  3. have råd om, hvordan de kan forbedre sig
  4. være involveret i egen læring ved bl.a at vurdere eget arbejde og udvikling

Inspirationsmateriale fra Norge: Vurderingpraksis – Vurdering for læring

Redskaber til brug i undervisningen på UCV