Handleplan

Handleplan

for

Læsevejledning på UCV

 

På UCV tilstræber vi:

  • at skabe meningsfulde læsesituationer, samt at bakke op om den daglige læsetræning
  • at give eleverne redskaber i forhold til skriveprocesser både i det fagfaglige arbejde, samt i fremstilling af både OSO og synopser / dispositioner til prøverne
  • at tilbyde kurser i brug af LST
  • at tilbyde kurser i “at læse ind i en tekst” – læsestrategier
  • at arbejde genrepædagogisk med den sproglige dimension i alle fag: Udvide ordkendskab, arbejde med forforståelse og tekstforståelsesstrategier m.m.
  • at understøtte vores ordblinde elevers brug af Nota
  • at fortløbende instruere og støtte vores elever og kolleger i brugen af IT baserede støtteredskaber
  • at give de ordblinde og læse- skrivesvage mulighed for at anvende LST i fremmedsprogsundervisningen
  • at øge de langsomme læseres læsehastighed gennem brugen af Frontread