Handleplan

Handle- og indsatsplan for læsevejledning på UCV 2019-2022

 

Introduktion:

Ifølge Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre skal læsevejlederteamet tættere på lærernes praksis: 

 

PÅ UCV er der igangsat en udviklingsproces omkring synlig læring, hvor målet er, at vi skal blive bedre til at arbejde med læringsmål, vurdering for læring, elevernes læringsprogression og feedbackkultur. Gruppen af elever med særlige læseudfordringer vil kunne profitere særligt af arbejdet med synlig læring i et samarbejde med de involverede lærere. For at opgaven kan lykkes, er det nødvendigt, at læsevejlederteamet og faglærerne i fællesskab reflekterer og forholder sig til elevens læring. Viden, kompetencer og handlemuligheder skal udvikles i et samspil. 

 

Overordnede mål:

  • Læsevejlederteamet skal bidrage til kompetenceudvikling af kolleger.
  • Læsevejlederteamet skal understøtte arbejdet med læringsmål, elevens læringsprogression og elevens bevidsthed om egne læringsstrategier i forbindelse med læsevejledning.
  • Læsevejlederteamet skal bidrage til at udvikle og fastholde en feedbackkultur i forbindelse med den daglige læsning.

 

Indsatsområder

  • At skabe meningsfulde læsesituationer, samt at øge elevernes læsemotivation.
  • At give eleverne redskaber i forhold til skriveprocesser både i det faglige arbejde, samt i fremstillingen af både OSO og synopser / dispositioner til prøverne.
  • At arbejde med den sproglige dimension i alle fag: Udvide ordkendskab, arbejde med forforståelse og tekstforståelsesstrategier.
  • At øge eleverne læsehastighed gennem brug af Frontread.
  • At understøtte de ordblinde elevers brug af LST (læse- og skriveteknologi).
  • At facilitere et velfungerende ordblindenetværk.
  • At fortløbende instruere og støtte faglærerne i brugen af LST